“The bowl” eller “bullet” er en kanonkugle af jern og stål, der er 7 inches i omkreds og vejer 28 ounce .

Der er to eller flere spillere eller hold i en “score” (match/kamp).

Den med færrest kast til målstregen vinder. Hvis to spillere eller hold nærmer sig målstregen med lige mange kast, afgøres vinderen ved, hvilket kast der når længst forbi målstregen.

En ”road shower” rådgiver kasteren om kastet (eller skuddet) ligesom en golfcaddy, mens en anden hjælper står længere fremme med spredte ben for at vise den bedste ”linje” eller retning for kastet.

2 stilarter (Armagh-style eller Cork-style):

I den nordlige  Armagh-stil løber kasteren til kastemærket og strækker armen og ”the bowl” bag sig, mens han løber. Ved kastemærket knækkes armen fremad ved at bøje ryggen og skuldrene, hvorved ”the bowl” sendes afsted med et underhåndskast, før kasteren træder over mærket.

I den sydlige County Cork-stil løftes armen og ”the bowl” op og tilbage, hvirvles derefter nedad til et underhåndskast, hvor ”the bowl” frigives, før kasteren træder over mærket.

Uanset hvor ”the bowl” stopper (ikke hvor den forlader vejen), laves der et kridtmærke på det nærmeste punkt på vejen, og det næste kast tages bag dette mærke.

Gennem sving eller ved hjørner, hvor to veje mødes, kan ”the bowl” kastes gennem luften (lofted – se udtryk/terminologi). Lofted skal ramme vejen eller passere den. Hvis lofted ikke når vejen, tæller det som et kast, og det næste kast skal tages igen fra samme mærke.